CZECH Stability Award 2018 Bestellen
Rufen Sie uns an +420 519 515 310
Spezielle Angebote

Hotel IRIS*** – Online-Bestellung unserer Angebote

Bestellen Sie unsere Dienstleistungen, Unterbringung oder Wellnessbehandlungen für Ihre private Veranstaltung oder Firmenveranstaltung.

Bitte füllen Sie folgendes Bestellformular aus

NAME

Ankunft und Abreise

Ankunft *
Abreise *

Zimmeranzahl

Einzelzimmer Doppelzimmer Mehrbettzimmer Appartement

Zahl der Personen

Total insgesamt davon Kinder im Alter von
einschließlich der Personen über 55 Jahre  

Informationen

Vorname * Firma
Nachname * Telefon *
Staat Fax
Strasse * E-mail *
Stadt *  
PLZ *  

Bestätigung der Bestellung

E-mail Telefon Fax
Für mehrtägige Veranstaltungen ist eine Anzahlung notwendig.

Detaillierte Informationen

Společnost VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00, IČ: 46964541, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Brně, spis.zn. C. 6656 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), v zájmu zajištění ochrany osobních údajů zájemců o ubytování, jakožto subjektů údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), vás jako informuje v souladu s čl. 13 GDPR o tom, že o zájemcích o ubytování a další služby zpracovává následující osobní údaje:

Osobní údaj Účel zpracování, Právní základ zpracování Potenciální příjemci osobních údajů

Zájemci o ubytování a další služby

  • jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo,
  • e-mailová adresa

Zpracování nabídky ubytování na základě poptávky zájemce o ubytování, rezervace ubytování

  • Právní základ: provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zaměstnanci Společnosti, statutární orgány Společnosti, správce IT programů, účetní, daňoví a právní poradci

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a poté budou vymazány.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým Údajům, jejich opravu (resp. doplnění) nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování (viz výše bod 6 Souhlasu), máte právo na přenositelnost Údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz),  máte-li za to, že Správce při zpracování Údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Sicherheitstext: Bitte geben Sie den Sicherheitstext ein (Unten im Bild)

WELLNESS HOTEL IRIS***

Lužní 215, Pavlov, 692 01 Mikulov

Rezeption: +420 519 515 310

Schreiben Sie uns: hotel.iris@vasstav.cz

Buchen Sie JETZT